top of page
Filip_big_4.webp

REGULAMIN

REGULAMIN SEZON 2024

1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.


2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.


3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach.


4. Zabrania się używania w pomieszczeniach i na tarasie wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp, które nie są na wyposażeniu - innych niż te, które są na wyposażeniu.


5. Do każdej rezerwacji przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Korzystanie z parkingu odbywa za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność.

 
6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie posesji osób niezameldowanych.


7. Najemca proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.


8. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.

9. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.

10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 
11. Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu.


12. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.


13. Przy opuszczaniu kwatery należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.


14. Po zakończonym grillowaniu należy dopilnować aby grill całkowicie wygasł a następnie należy go oczyścić z popiołu. Proszę nie zalewać grilla wodą.


15. Rozliczenie całego kosztu pobytu musi się odbyć w dniu przyjazdu.


16.Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.


17. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. 

bottom of page